EN LT

Karaimų daina ‚Širiń ėľ

Karaimų kalba priklauso tiurkų kalbų šiaurės vakarų (kipčiakų) grupei. 2020-aisiais ja pasaulyje tebekalba vos 30 žmonių, gyvenančių Lietuvoje. Ji įrašyta į UNESCO nykstančių kalbų sąrašą. Lietuvos karaimų bendruomenė ir patys karaimai įvairiomis priemonėmis siekia skleisti žinias apie šią kalbą ir skatina jos mokytis. Vienas iš Bendruomenės projektų siūlo šios kalbos mokytis dainuojant (dėkojame Lietuvos Tautinių mažumų departamentui už paramą). Pateikiame keturias tradicines Lietuvos karaimų dainas (jų dalis), kurios buvo pirmą kartą aranžuotos instrumentų ansambliui ir keliems balsams, su galimybe jų klausytis, dainuoti, mokytis melodijos ir žodžių, paprastu ir karaoke būdu. Tai ‚Kybyn‘, ‚Utrulamach‘, ‚Širiń ėľ, ‚Ijisi baraśkiniń ‘.

Lietuvos karaimų dainos ‚Širiń ėľ teksto autorius Mordechajus Sultanskis (1772-1863).

Dainą aranžavo ©Audronė Vakarinienė, ©Rytas Lingė. Solistė – Audronė Vakarinienė. Dainuoja ir groja ansamblio ‘Nalšia’ muzikantai Audronė Vakarinienė, Rimantas Dulkė, Jonas Kuklys, Asta Pereckienė, Miglė Ivaškevičienė. Fortepijonu skambina Rytas Lingė.


Širiń ėľ

Širiń ėľ, syjba kieľ,
Kiusiańsiej čahyrny,
Tiuziumia, kiotiurmia
Kobuzlej avazny.
Bijańč, kuvanč arttyra
Ašyrma bu vachtny.

Džuvat
Ičmia, ičmia, siuviar dostlar,
Bolsun siźgia jarych kioźliar,
Siuviarliar sarnarlar,
Dušmanlar jylarlar.
Jylarlar, jylarlar,
Čiopriani ičiarliar.


Mallylar, jarlylar
Kačtylar čalmachka,
Byrhyha, kobuzha
Da čiebiar jyrčechka.
Tiuśliu, tiurliu čozmachlar
Ojatadlar džanny.

Džuvat
Ičmia, ičmia, siuviar dostlar,...


Achčaly dar jarly
Bir bavha košulsa,
Okšalat, tień bolat
Ojunčoch bašlansa.
Tadžly, jarly siekirir
Ėšiťsia kobuznu.
 
Džuvat
Ičmia, ičmia, siuviar dostlar,

Mielieji žmonės

Susirinkit visi,
Kai degtinės nebus,
Kai norėsit dainuot
Kaip kobūzas skambus.
Tai dienas prauliot
Bus smagu, nuostabu.

Priedainis
Mieli bičiuliai gėrė, gers,
Akis atšvies, jos atsivers.
Ir mylintys daina pritars,
Kurie prieš mus, tie apsiverks,
Jie apsiverks, jie apsiverks
Ir midų gers, ir midų gers.


Turčiai ir ubagai
Subėgs, kai nuskambės
Triūbos, smuikai virpės,
Linksmos dainos aidės.
Kiek melodijų sklis,
Sielą žadins gražiai.

Priedainis
Mieli bičiuliai gėrė, gers,...


Pinigingi, basi,
Kai būrin atskubės,
Jie bus lygūs visi,
Nes puota prasidės.
Jie karališkai šoks,
Kai smuikelis raudos.

Priedainis
Mieli bičiuliai gėrė, gers,Vertė Mykolas Karčiauskas
Merry people

Merry people, come with honour
When thirsty for vodka,
When you wish to compose songs and sing
With voices resembling the pitch of a violin.
While increasing joy and happiness
In spending this time.

Refrain
Don’t drink, don’t drink, dear friends,
Let your eyes be bright!
Let our beloved sing,
The enemies will cry.
They will cry, will cry,
Will drink sour wine.The rich and the poor
All gathered at the festivities,
When they heard trumpet and violin,
And merry songs.
Many different songs
Revive the soul.

Refrain
Don’t drink, don’t drink, dear friends...


The wealthy and the penniless
When they come together
All become equal
When the party begins.
The royal and the poor would dance
When they hear the violin.

Refrain
Don’t drink, don’t drink, dear friends...


Translated by Karina Firkavičiūtė

 
© Lietuvos karaimų kultūros bendrija, 2021