EN LT

Karaimų daina ‚Ijisi baraskiniń‘

Karaimų kalba priklauso tiurkų kalbų šiaurės vakarų (kipčiakų) grupei. 2020-aisiais ja pasaulyje tebekalba vos 30 žmonių, gyvenančių Lietuvoje. Ji įrašyta į UNESCO nykstančių kalbų sąrašą. Lietuvos karaimų bendruomenė ir patys karaimai įvairiomis priemonėmis siekia skleisti žinias apie šią kalbą ir skatina jos mokytis. Vienas iš Bendruomenės projektų siūlo šios kalbos mokytis dainuojant (dėkojame Lietuvos Tautinių mažumų departamentui už paramą). Pateikiame keturias tradicines Lietuvos karaimų dainas (jų dalis), kurios buvo pirmą kartą aranžuotos instrumentų ansambliui ir keliems balsams, su galimybe jų klausytis, dainuoti, mokytis melodijos ir žodžių, paprastu ir karaoke būdu. Tai ‚Kybyn‘, ‚Utrulamach‘, ‚Širiń ėľ ‘, ‚Ijisi baraśkiniń ‘.

Lietuvos karaimų dainos ‚Ijisi baraskiniń‘ teksto autorius Simonas Firkovičius (1897-1982).

Dainą aranžavo ©Audronė Vakarinienė, ©Rytas Lingė. Solistė – Karina Firkavičiūtė. Dainuoja ir groja ansamblio ‘Nalšia’ muzikantai Audronė Vakarinienė, Rimantas Dulkė, Jonas Kuklys, Asta Pereckienė, Miglė Ivaškevičienė. Fortepijonu skambina Rytas Lingė.


Ijisi baraśkiniń

Čypčychlej učma Trochka
Kiusiańči üriagimniń,
Ornatsa burunčochka
Ijisi baraśkiniń.

 Otračta kiermiań turat
Sarajy Vatat bijniń,
Myjyhyn tutmač burat,
Ijisi baraśkiniń.

Abrahyn karaj uvlu
Adietiń öbgialiarniń.
Kipliasiń sieni ullu
Ijisi baraśkiniń.
Penktadienio kvapai

Trakuosna paukščiu plasnosiu,
Pasiilgau jų labai.
Iš toli kutena nosį
Ten penktadienio kvapai.
 
Saloje pilis ten stūkso –
Kilnūs Vytauto namai.
Makaronas raito ūsą –
Ak, penktadienio kvapai.

Papročius senolių, vaike,
Nuolat saugok pagarbiai.
Lai tvirtybės tau suteikia
Tie penktadienio kvapai.

Vertė Vladas Šimkus
The smells of Friday

To fly to Trakai like a bird
My heart wishes it so,
When my nose is tickled by
The smells of Friday.
 
On the island there is a castle,
The fortress of Vytautas,
The noodle tweaks its moustache,
The smells of Friday.

Son of Karaim, follow
The tradition of your ancestors.
Let the smells of Friday
Make you stronger.

Translated by Karina Firkavičiūtė

 
© Lietuvos karaimų kultūros bendrija, 2021