EN LT

VEIKLA

Lietuvos karaimų kultūros bendrija, įsteigta 1988 m. ,  remdamasi savo veiklos pagrindiniais prioritetais ir tikslais, yra įgyvendinusi daug karaimų kultūros paveldo pažinimui ir įamžinimui skirtų projektų.  Svarbiausi būtų šie:

1988 - Lietuvos karaimų kultūros bendrijos prie Lietuvos Kultūros fondo įsteigimas

1988 – I-asis viešas karaimų folkloro atlikėjų pasirodymas (Vilnius, Profsąjungų rūmai)

1988-1990 – pažintinės karaimų kultūros laidos LTV, renginiai Vilniaus Mokslininkų ir Vilniaus meno rūmuose

1989 - I-asis tarptautinis karaimų bendruomenių(Lietuvos,Lenkijos, Ukr ainos, Rusijos, Prancūzijos) suvažiavimas Trakuose

1990 – išvyka į 7-ąjį Lenkijos karaimų suvažiavimą (Varšuva) – pranešimai, koncertas

1990-1991- Lietuvos karaimų kultūros paveldo studijos, pasiruošimas jo atgaivinimui, puoselėjimui ir konservavimui, dokumentų  atgautos Vilniaus karaimų kenesos restauravimui rinkimas, restauravimo darbų paruošimas

1991-1993 - Vilniaus kenesos restauravimo darbai

1991- tarptautinė mokslinė konferencija, skirta aukščiausiojo karaimų dvasinio hierarcho hachano Chadži Seraja Chan Šapšalo 30-osioms mirties metinėms paminėti (Vilniaus Universitetas)

1991 – paroda ‘Panevėžio karaimai’ (drauge su Panevėžio istorijos muziejumi)

1991- 1992 - filmo ‘Lietuva ne Krymas’ rengimas ir kūrimas (kartu su LTV)

1992 – Lietuvos karaimų religinės bendruomenės statuso atstatymas, jos įstatų parengimas ir registravimas, vyresniojo dvasininko, religinės bendruomenės dvasinės valdybos ir  pirmininko rinkimai

1992 – konferencija, skirta vyresniojo Lietuvos karaimų dvasininko Simono Firkovičiaus 10-osioms mirties metinėms paminėti (Trakai)

1993 -  tarptautinė mokslinė konferencija, skirta garsaus orientalisto profesoriaus  Ananjaszo   Zajączkowskio  90-osioms gimimo metinėms paminėti (Vilnius, drauge su Lietuvos totorių kultūros draugija)  

1993 – Vilniaus kenesos pašventinimas

1994  - leidinys ‘Kipčiakų tiurkų orientas Lietuvoje’  (Vilnius)

1995 – 1996 –išvykos į Panevėžį, Biržus, Naujamiestį, susitikimai su vietos karaimais, istorinių šaknų paieškos. Karaimų kultūros istorijos Lietuvoje pristatymas Panevėžio savivaldybėje, koncertas

-pasirengimas 600-ųjų karaimų įsikūrimo Lietuvoje renginiams

1997 - Karaimų ir totorių įsikūrimo Lietuvoje 600-ųjų metinių jubiliejiniai renginiai (konferencija, valstybinis minėjimas, šventiniai renginiai Trakuose, proginės monetos parengimas ir išleidimas, leidiniai)

1998 – Hadži Seraja Chan Šapšalo archyvo paroda Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekoje (Vilnius)

1998 – vaikų ir jaunimo meno kolektyvo ‘Sanduhač’ įkūrimas

1999 - Hadži Seraja Chan Šapšalo rinkinių paroda Lietuvos nacionaliniame muziejuje (Vilnius)

1999-2001- LKKB interneto svetainės parengimas ir kūrimas  Lietuvos tūkstantmečio kultūros portale

2000 – Hadži Seraja Chan Šapšalo rinkinių albumo leidinys (drauge su Lietuvos nacionaliniu muziejumi,Vilnius)

2000 – M. Zajončkovskio leidinys ‘Karaimai kariuomenėje’ (drauge su Lietuvos nacionaliniu muziejumi, Vilnius)

-        tarptautinė jaunimo sporto šventė (Trakai),

-        tarptautinė mokslinė konferencija, skirta tiurkologo prof. A. Zajączkowskio  30-osioms mirties metinėms paminėti (Ankara, drauge su Turkijos kalbos institutu, Lenkijos Mokslų akademija, Lietuvos ir Lenkijos ambasadomis)

 2002 – 2003 - vaikų ir jaunimo vasaros stovyklos Trakuose

2003 – jaunimo išvyka į Krymą, pažintis su tenykščiais karaimais

       tarptautinė mokslinė konferencija  ‘Karaimų dienos’ (Varšuva, drauge su Lenkijos karaimų sąjunga),

       karaimų vaikų ir jaunimo šokių ansamblio ‘Sanduhač’ įsteigimas

-        dokumentinio filmo ‘Karaimų godos’parengimas ir sukūrimas 

-        2003-2005 karaimų audio ir video archyvų digitalizavimo projektas

2004 – A.A.Lietuvos karaimų vyresniojo dvasininko Mykolo Firkovičiaus 80-ųjų gimimo metinių minėjimas (Vilnius, Tautinių bendrijų namai)

         - programos BBC ir UNESCO laidai apie nykstančias kalbas parengimas ir įgyvendinimas

         - karaimų kalbos stovyklos parengimas ir įgyvendinimas 

         – Lietuvos karaimų kultūros bendrijos delegacijos (53 asmenys) išvyka į Eupatorijos kenesos atšventinimo ceremoniją

2005 – tarptautinė karaimų kalbos stovykla (Trakai)

2006 - tarptautinė karaimų kalbos stovykla (kartu su Krymo karaimų draugija, Feodosija, Krymas)

2006  - tarptautinė karaimų kalbos stovykla  (Trakai)

2007 – tarptautinė mokslinė konferencija, skirta karaimų ir totorių  įsikūrimo Lietuvoje 610-osioms metinėms paminėti (Vilnius, drauge su Lietuvos totorių sąjunga)

-        tarptautinė karaimų kalbos stovykla  (Trakai)

-        interneto svetainės karaim.eu plėtros darbai

2008 – knygos  ‘Orientas Lietuvos  Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai’ išleidimas (2008, Vilnius)

          - tarptautinė karaimų kalbos stovykla (Trakai)

2009 – ansamblio ‘Sanduhač’  koncertinė kelionė į Antaliją, miestą susigiminiavusį su Trakais

          - tarptautinė karaimų kalbos stovykla (Trakai)

2010  - tarptautinė karaimų kalbos stovykla  (Trakai)

2011 – tarptautinė karaimų kalbos stovykla (Trakai)

           – naujos ansamblio grupės “Birlik” parengimas ir veiklos skatinimas (Vilnius, Trakai),

2012 – 10-a Tarptautinė karaimų kalbos stovykla (Trakai)

           – ansamblio ‘Birlik’ veikla (koncertai, išvykos, naujos programos rengimas, rūbų siuvimas)

2013 – 11-a Tarptautinė karaimų kalbos stovykla (Trakai)

           - ansamblio ‘Birlik’ veikla (koncertai, išvykos, naujos programos rengimas)

2014 - ansamblio ‘Birlik’ veikla (koncertai, išvykos, naujos programos rengimas)

-        12-a Tarptautinė karaimų kalbos stovykla (Trakai)

-        edukacinis projektas ‘20’, skirtas karaimų paveldo pažinimui ir sklaidai

2015 - ansamblio ‘Birlik’ veikla (koncertai, išvykos, naujos programos                               rengimas) su Kultūros Ministerijos parama,

-        13-a Tarptautinė karaimų kalbos stovykla (Trakai)

-        projektas ‘Kurban – grįžimas prie šaknų’ (su Trakų r. savivaldybe)

-        knygos ‘Buvo tokia diena’ išleidimas (su privačių rėmėjų ir LKRB parama)

-        projektas ‘Karaimų kultūros sklaida 2.0’ (svetainės www.karaim.eu plėtojimas, su TMDE parama).

2016 – ansamblio ‘Birlik’ veikla

-        14-a Tarptautinė karaimų kalbos ir kultūros stovykla

-        U. Wroblewskos knygos "Karaimų šviečiamoji veikla tarpukariu"  pristatymas

 

Be aukščiau minėtų renginių, iki 2000 metų buvo rengiamos karaimų kalbos pamokos, veikė šeštadieninė kalbos mokykla. LKKB kasmet rengia vaikams Naujametinę eglutę ir naujų mokslo metų pradžios šventes.

 

 
© Lietuvos karaimų kultūros bendrija, 2016