EN LT

Karaimų daina ‚Kybyn‘

Karaimų kalba priklauso tiurkų kalbų šiaurės vakarų (kipčiakų) grupei. 2020-aisiais ja pasaulyje tebekalba vos 30 žmonių, gyvenančių Lietuvoje. Ji įrašyta į UNESCO nykstančių kalbų sąrašą. Lietuvos karaimų bendruomenė ir patys karaimai įvairiomis priemonėmis siekia skleisti žinias apie šią kalbą ir skatina jos mokytis. Vienas iš Bendruomenės projektų siūlo šios kalbos mokytis dainuojant (dėkojame Lietuvos Tautinių mažumų departamentui už paramą). Pateikiame keturias tradicines Lietuvos karaimų dainas (jų dalis), kurios buvo pirmą kartą aranžuotos instrumentų ansambliui ir keliems balsams, su galimybe jų klausytis, dainuoti, mokytis melodijos ir žodžių, paprastu ir karaoke būdu. Tai ‚Kybyn‘, ‚Utrulamach‘, ‚Širiń ėľ ‘, ‚Ijisi baraśkiniń ‘.

Lietuvos karaimų dainos ‚Kybyn‘ teksto autorius Simonas Firkovičius (1897-1982).

Dainą aranžavo ©Audronė Vakarinienė, ©Rytas Lingė. Solistas - Konstantinas Lavrinovičius. Dainuoja ir groja ansamblio ‘Nalšia’ muzikantai Audronė Vakarinienė, Rimantas Dulkė, Jonas Kuklys, Asta Pereckienė, Miglė Ivaškevičienė. Fortepijonu skambina Rytas Lingė.


Kybyn

Šaharynda Trochnun
Karajlar boladlar.
Bijlik kiermiańliardia
Krupnikni ičiaďliar.

Dostluchta boladlar
Siemiź aščechlarba,
Kiorkiajaďliar hanuz
Kajnar kybynlarba.

Išliaďliar analar,
Biźgia üvriaťtiliar,
Ašajych, siuviarliar,
Tatuvlu kybynlar.       X2


Muzhulluhu džanyn
Jochka ajlanadyr,
Kačan kybynčechtan
Karaj alynadyr.

Jarymyna ajnyn
Jysunu ušejdyr.
Toch-te kioriup any
Biešiari jutchejdyr.

Išliaďliar analar...

Halie katynlarha
Kuvuščoch kujarbyz.
Ėgier kyz biširdi,
Ėľčiliar ijarbiź.

Čoch jyllar kybynba
Vachtny ašyrhejbyz,
Birliktia da syjba
Julduzlej artchejbyz.

Išliaďliar analar...
Kybyn

Saugo karaimai
Trakų miestą slauną,
Pilyje karalių
Krupniką ragauna.

Broliškai gyvena,
Srebia sriubą riebią,
Kol dar neataušęs,
Kybynėlį griebia.

Motinų mokintos,
Sukas gaspadinės.
Valgykit, mielieji,
Valgykit kybynus.  (x2)


Liūdesys pranyksta
Lyg naujai atgimus,
Vos tiktai kybyną
Ima karaimas.

Jie lėkštėj išlinkę
Kaip delčia prieš rytą,
Net pavalgęs drūčiai
Jų penkis prarytų.

Motinų mokintos...

Pilsim moteriškėm
Taurę ne lig pusės.
Jei merginos kepė,
Tai piršlius atsiųsim.

Metų ir kybynų
Lai nemąžta niekad,
Lyg padangėj žvaigždės
Glauskimės, gausėkim.

Motinų mokintos...


Vertė Alfonsas Bukontas
Kybyn

In the town of Trakai
Karaims live.
In royal castles
They drink krupnik.

They are good friends
With fatty dishes,
They are famous also
For their hot kybyns.

Mothers prepared,
Taught us,
Let’s eat, our dears,
Those tasty kybyns!  X2


The sadness of one’s heart
Fades to nothing,
When a kybyn
Is taken by a Karaim.

Like half a moon
Is its ‘face’,
Even when full,
You would eat five of them.

Mothers prepared…

Now for the wives
We will fill a glass
And if a girl has prepared it,
We will send matchmakers.

Many years with kybyns
May we spend!
In unity and respect
Let us grow in number like the stars.

Mothers prepared...


Translated by Karina Firkavičiūtė

 
© Lietuvos karaimų kultūros bendrija, 2021