EN LT

Bibliography

Kai kurie pirminiai šaltiniai / Selected primary sources

 

Karaimsko-russko-polskij slovar. 1974. [Karaim-russian-polish dictionary]. Moskva.

Karaj jyrlary. 1989. [Karaim poetry anthology]. Compiled by M.Firkovičius. Vilnius.

Firkavičiūtė K. 1992. Iš karaimų apeiginės tautosakos [Some examples of the Karaim ritual folklore, songs with notes, lyrics in Karaim and Lith.] // Tautosakos darbai, 1(8). Vilnius.

Karaj koltchalary. 1993. [Collection of occasional prayers]. Compiled by M.Firkovičius. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.

David bijnin machtav čozmachlary. 1994. [Psalms]. Ed.by M.Firkovičius. Vilnius: Danielius.

Firkovičius M. 1996. Mien karajče ürianiam [practical teach-yourself book of Karaim language, with an article in Lith., English and Russian by R.Venckutė "On the Karaim language and its usage"]. Vilnius.

Čypčychlej učma Trochka. Į Trakus paukščiu plasnosiu. 1997. [I Will Fly to Trakai Like a Bird. Bylingual anthology of the poetry of Lithuanian Karaims in Karaim and Lithuanian, foreword in Lith. and English]. Ed. by K.Firkavičiūtė. Vilnius.

Rannalla päärynäpuu. Liettuan karaiimien runoutta 1998. [Poetry of Lithuanian Karaims in Finnish, with introduction]. Ed. By K.Hopeavuori, T.Harviainen, K.Nieminen. Helsinki.

Karaj dinliliarnin jalbarmach jergialiari. 1998. 1 bitik. [Karaim liturgical prayer book, book 1, for the prayers in the Kenesa]. Compiled and arranged by the chairman of Karaim religious community in Lithuania, the Senior Priest Mykolas Firkovičius. Vilnius: Baltos lankos.

Karaj dinliliarnin jalbarmach jergialiari. 1999. 2 bitik. [Karaim prayer book, book 2, for the use in the rituals of the community]. Compiled and arranged by the chairman of Karaim religious community in Lithuania, the Senior Priest Mykolas Firkovičius. Vilnius: Baltos lankos.

Karaj kalendary. Karaim calendar 2001-2051. 2001. Eds. K. Firkaviciute, V. Maskevic. Vilnius: Topforma. 

Kobeckaite H. 2011. Rozmówki polsko-karaimsko-litewskie [Polish-Karaim-Lithuanian conversations]. Wroclaw. 

Kobeckaite H. 2011. Lietuvių–karaimų–rusų pasikalbėjimai. [Lithuanian-Karaim-Russian conversations].Vilnius.

‘Karaim idioms’. Ed. By H.Kobeckaite. 2012. In E.Piirainen. Widespread idioms in Europe and Beyond, Peter Lang.

Russko-karaimskij slovar (Russian-Karaim dictionary). Compiled by M. Lavrinovič. Trakai, 2012.

Urzeszeni Orientem [Enchanted by Orient]. Letters of prof. A.Zajączkowski to prof. T.Kowalski. 2013. Ed. by T.Majda. Warsaw University.

Almanach Karaimski. 2013. Vol.2. Bitik, Wroclaw.

 

Rinktinė literatūra / Selected secondary sources

 

Kowalski T. 1929. Karaimische Texte im Dialekt von Troki. Krakow.

Zajączkowski A. 1961. Karaims in Poland. Warszawa.

Musajev K. 1964. Grammatika karaimskogo jazyka. Moskva.

Baskakov N.1969. Vvedenije v izučenije tiurkskich jazykov. Moskva.

Raudeliūnas A., Firkovičius R. 1975. ‘Teisinė karaimų padėtis Lietuvoje’ In ‘Socialistinė teisė’, Nr.4.

Szyszman S. 1980. Le Karaisme. Ses doctrines et son histoire. Lausanne.

Karaimi. 1987. Pienięznienskie spotkania z religiami. Pienięzno.

Kraštas ir žmonės 1988. Vilnius.

Baliulis A., Mikulionis S., Miškinis A. 1991. Trakų miestas ir pilys. Vilnius.

Firkovičius R. 1991. ‘Lietuvos karaimų rankraščiai’ In Orientas, 1. Vilnius.

Karaimy. 1993. Karaimskij biografičeskij slovar (ot konca VIII v. do 1960). Moskva.

Kuzgun S. 1993. Hazar ve Karay türkleri. Ankara.

Kipčiakų tiurkų orientas Lietuvoje. 1994. Ed.by H.Kobeckaitė, T.Bairašauskaitė. Vilnius.

Dubinski A. 1994. Caraimica. Warszawa.

Kobeckaitė H. 1996. ‘Lietuvos karaimų spauda’ In Žurnalisto žinynas. Vol.2. Ed.by V.Užtupas. Vilnius.

Kobeckaitė H. 1997. Lietuvos karaimai. Vilnius: Baltos lankos.

Karaimai Lietuvoje. 1997. Vilnius: Statistikos departamentas.

Günay U., Güngor H. 1998. Türk din tarihi. Istanbul.

Öner M. 1998. Bugünkü kipcak türkcesi. Ankara.

Gudavičius E. 1999. Lietuvos istorija. Vilnius.

Firkavičiūtė K. 2001. ‘Lietuvos karaimai In Lietuvos tautinės mažumos’. Kultūros paveldas, red. G. Potašenko, K. Firkavičiūtė, P. Lavrinec, I. Lempertas, Vilnius: Kronta.

Seraya Szapszal’s Karaim Collection.2003. Vilnius: National Museum of Lithuania.

Kobeckaite H. 2006. "Dvasininkų vaidmuo karaimų tautinio tapatumo išsaugojimui",  In „Vilniaus kultūrinis gyvenimas: dvasininkų vaidmuo 1900-1945“ . Vilnius: LLTI.

Kocaoglu T., Firkovičius M.2006. Karay, The Trakai dialect. Lincom Europa.

Firkavičiūtė K.Karaimų tikyba. 2007. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos. Švietimo plėtotės centras, Vilnius: Sapnų sala, 2007. P. 82-89, 445-454.

(pradinis ugdymas / primary education)  

(pagrindinis ugdymas / basic education)

Kobeckaite H. 2008. "Karaimų literatūros ir istorijos mylėtojų draugijos veikla 1932–1939". In  „Vilniaus kultūrinis gyvenimas: draugijų reikšmė 1900-1945’. Vilnius: LLTI.

Orientas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai. 2008. Ed. by Kobeckaite H., Bairašauskaite T., Miškinienė G. Vilnius: VU leidykla.

Pilecki Sz. 2009. Dziennik z lat 1939-1945. Wroclaw: Bitik.

Hadži Seraja Chan  Šapšalas, pasišventęs tautai ir mokslui. 2011. Ed. by Kobeckaite H., Poviliūnas V., Senulienė I., Zagreckaitė A. Trakai: Trakų istorijos muziejus.

Avaldan kieliasigia. Iz daliokogo prošlogo v buduščeje. 2011. Ed. by M. Lavrinovič. Trakai.

Kobeckaite H. 2011. Kratkij očerk o karaimach v Litvie. Vilnius.

Firkavičiūtė K. Karaimų tikyba. 2011. In Vidurinio ugdymo bendrosios programos. Vilnius, 2009.   

Karaimi 2012. Pod red. Beata Machul-Telus. Warszawa: Wydawnictwo sejmowe.

Taip pat / See also

 

straipsniai knygoje / articles by H.Jankowski, Z.Olach, H.Kobeckaite, K.Firkaviciute on Karaim topics in Turcology and Linguistics. Hacettepe Universitesi (2014). Eva Agnes Csato Festschrift.     

- mokslo rubrikoje nurodyti darbai / section ‘Research’ on this site and publications on Karaims by Eva Csato Johanson, Tapani Harviainen, Michal Nemeth, Zsuzsanna Olach, Riikka Tuori  

- straipsnių serijos savaitraštyje “Trakų žemė” / series of articles on Karaims in Trakai weekly “Trakų žemė”, 2009-2014 

 
© Lithuanian Karaim Culture Society, 2016